برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۹۸/۱۱/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی مراسم انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۱/۳ به عهده آقای حاج اسمعیل فرخ نژاد میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان حسبنیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ تو سط عده ای از خیرین برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۸/۱۰/۱۹ در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی به عهده آقای حاج محمد اسدی می باشد.