برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۴/۶ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه  ۹۸/۴/۶ به عهده وراث مرحوم حاج احمد پورنصیر می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۳۰ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۳۰ به عهده عده‌ای از خیرین می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۲۳ حسینیه آیت العظمی مهدوی لاهیجی

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه ۹۸/۳/۲۳ به عهده آقای حاج قاسم رجب پور می باشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخ ۱۶/ ۹۸/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

بسمه تعالی

انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شرکت کنندگان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی شب جمعه مورخه  ۹۸/۳/۱۶ به عهده وراث مرحوم حاج صادق احسانی می باشد.