برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی


انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی بیاد مرحوم حاج عبد الله شکوهی توسط آقای دکتر مسعودشکوهی برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی


نوبت خدمتگزاری انجمن                           صاحب الزما نی   دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۹/۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی  به عهده آقا ی  حاج عبد الحسین صفر پور میباشد.