برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۵/۲۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۵/۲۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی گلشاهی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۵/۱۸حسینیه آیت الله مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۵/۱۸حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی به عهده عده ای از خیرین میباشد.