برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۴/۲۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۴/۲۱ به عهده ورارث مرحوم حاج احمد پور نصیری میباشد .