برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۳۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۳۱ به عهده وراث مرحوم حاج صادق احسانی زبردست میباشد.

برنامه مراسم احیای شبهای ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹قمری حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

مراسم احیای شب نوزدهم ماه مبارک رمضان وپذیرایی سحری شرکت کنندگان بیاد مرحوم حاج علی لون آمیز وسیله آقای حاج علیرضا لون آمیز برگزار میشود.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذبرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۱۷ به عهده وراث مرحوم حاج سید جلال مظفری میباشد.