برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۱۰ بیاد مرحوم حاج نادر شعاع وسیله فرزندش آقای فرامرز شعاع برگزار میشود .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۹۷/۳/۳ مصادف با شب هشتم ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹قمری به عهده آقا ی حاج فرامرز شعاع میباشد .


 

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۲/۲۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه دوم ماه مبارک رمضان سال۳۹ ۱۴ قمری به عهده وراث مرحوم حاج ابوالقاسم پیروز میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۲/۲۰حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لایجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۲/۲۰ به عهده آقای حاج سلیمان فرهومند میباشد .