برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۲/۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۲/۶ بعهده وراث مرحوم آیت الله حاج شیخ مهدی مهدوی  میباشد.

برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱/۳۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۷/۱/۳۰ به عهده وراث مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ عبدالوهاب قدیمی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۷/۱/۱۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی

بسمه تعالی    مراسم انجمن صاحب الزمانی  دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۹۷/۱/۱۶ بیاد مرحوم حاج ناصر اسمعیل پور رودباری در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی برگزار میگردد .