برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۱۲/۲۴ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۱۲/۲۴ به عهده آقای حاج سید اسدالله موسوی مصطفوی میباشد.