برنامه انجمن صاحب الزما نی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۱۲/۱۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۹۶/۱۲/۱۰ به عهده آقای حاج محمد اسلامی میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۱۱/۲۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۹۶/۱۱/۲۶ به عهده وراث مرحوم حاج محمد علی مهدوی میباشد .