برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۱۰/۲۱ حسینیه آیت الله مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزازی انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنند گان حسینیه آیت الله العظمی مهدوی شب جمعه موزخه ۹۶/۱۰/۲۱ به عهده آقای احمد علی (برزو ) اعتمادی بزرگ میباشد.