برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۹/۱۶ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۹/۱۶ به عهده وراث مرحوم حاج بهروز  (نوشاد) انصاری میباشد.