برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۸/۱۸ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۸/۱۸ به عهده آقای حاج عبد الحسین صفر پور میباشد.