برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۶/۸/۱۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۹۶/۸/۱۱ به عهده وراث مرحوم حاج باقر صدر ممتاز میباشد .