برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۷ / ۸ / ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی.

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۷ / ۸ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حسین صدر ممتاز میباشد .