بر نامه های مذهبی صبحگاهی دو ماهه محرم وصفر سال ۱۴۳۸قمری حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

برنامه انجمن صاحب الزمانی صبحی دو ماهه محرم وصفر از روز دوشنبه مورخه ۱۲ /۷ /۹۵ اول محرم ۸ ۳ ۴ ۱ قمری به مدت ۶۰ روز همه روزه در حسینیه آیت الله العظمی مهدوی به شرح زیر بر گزار میشود . ۱ – اقامه نماز جماعت صبح به امامت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ قربان تقوایی . ۲ – قرائت قرآن مجید . ۳ – قرائت زیارت عاشورا . ۴ – مداحی وسخنرانی مذهبی . – ۵ پذیرایی صبحانه از کلیه شر کت کنندگان .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱/ ۷ /۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی

نوبت خدمتگز اری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذیرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱ / ۷ /۹۵ بعهده وراث مرحوم آیت الله العظمی حاج شیخ محمد مهدوی میباشد.

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۵ / ۶ / ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگز اری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۵ / ۶ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حا ج علی   لون    آ میز .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۸ /۶ /۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۸ / ۶ / ۹۵ به عهده وراث مر حوم حاج حسن قیا متیون میباشد .