برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۴/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۷ /۴ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج احمد پور نصیری میباشد .