بر نامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۱۰ /۴ / ۹۵ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی افطاری شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۰ / ۴ /۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج سید جلال مظفری میباشد .

برنامه های مذهبی یکماهه رمضان سال ۱۴۳۷ قمری حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

۱ –  اقامه نماز جماعت ظهر وعصر  به امامت حجت الا سلام شیخ قربان تقوایی.۲ – پذ یرایی واطعام عمومی روزه داران در افطار شب های جمعه وقرایت قرآ ن ودعای کمیل .۳ بر گزاری مراسم احیای شب های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳  ماه مبارک رمضان تا سحر وپذ یرایی شر کت کنندگان در سه شب احیا .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۲۷/ ۳/ ۹۵ حسینیه آ یت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی افطاری شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۷ /۳ / ۹۵ به عهده آقای فرامرز شعاع میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۳/۲۰ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی افطاری شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۰ /۳ / ۹۵ به عهده وراث مرحوم حاج ابو القاسم پیروز میباشد .

برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۵/۳/۱۳ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگز اری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذ یرایی شام شرکت کنندگان شب جمعه مورخه ۱۳ /۳/ ۹۵ به عهده آ قای حاج غلامحسین اسمعیلی قدسی میباشد .