برنامه انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۴/۱۰/۱۷ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خدمتگزاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل وپذ یرایی شام شرکت کنند گان شب جمعه مورخه ۱۷/ ۱۰ / ۹۴ بعهده وراث مرحوم حسین صدر ممتاز میباشد .