برنامه انجمن صا حب الزمانی دعای کمیل شب جمعه مورخه ۹۴/۸/۲۱ حسینیه آیت الله العظمی مهدوی لاهیجی

نوبت خد متگذاری انجمن صاحب الزمانی دعای کمیل و پذیرایی شام شر کت کنندگان شب جمعه مورخه ۲۱ /۸ /۹۴ به عهده آقای حاج ایرج قدسی اثنی عشری میباشد .