برنا مه های مذ هبی یکماهه رمضان ۱۴۳۶ قمری حسینیه آیت الله مهدوی لاهیجی

۱ – اقا مه نماز جماعت ظهر وعصر به اما مت حجت الا سلام شیخ قر بان تقوا یی .۲ پذ یر ایی و اطعا م عمو می روزه داران در ا فطار شب های جمعه ماه رمضان وقرا ئت قر ان ودعای کمیل . ۳ –  بر گزاری مراسم احیای شب های ۱۹ و ۲۱ و ۲۳  ماه مبارک رمضان تا سحر و پذ یر ا یی سحر ی شر کت کند گان در سه شب ا حیا  ئ .